The Target Member Club

Nu startar The Target Member Club! Vi erbjuder ett begränsat antal årsmedlemskap i vår moderna inomhus skytteanläggning. Detta ger dig bland annat möjlighet att boka avgiftsfria skjuttider året runt. Som ny medlem utan vapenlicens erbjuds du att genomgå en pistolskyttekurs som leder till att du kan söka licens när kursmålen är uppnådda. Läs mer om vår verksamhet här.

Se nedan för mer information om vad som krävs för att söka vapenlicens.

Årsmedlemskap i The Target Member:  1000 kr/månad (12000 kr/år)

Pistolskyttekurs för dig som tecknar medlemskap

Kursen leds av skjutledare och instruktörer. Vi tillhandahåller vapen, ammunition, målmaterial och skyddsutrustning. Kursen är avslutad när du erhållit egen vapenlicens.

Utbildning i pistolkortet sker i form av en studiecirkel. Ämnen är bl.a. säkerhet, information om sporten, olika skytteformer, vapen, lagstiftning, skjutteknik, mm. Det hela avslutas med skriftlig examen. Kursmaterial ingår. 

Skjutträning under kursen kostar 500 kr per gång.

Intresserad?

Mejla intresseanmälan innehållande personbeskrivning till member@thetarget.se eller använd formuläret nedan.

Förnamn*

Efternamn*

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)*

Adress*

E-post*

Telefon*

Yrke*

Personbeskrivning. Intressen, fritid, varför vill du börja med skytte?*

Member Login

Vilka krav ställs för att söka licens?

  • Du skall vara lägst 18 år fyllda och EU medborgare.
  • Du skall ha innehaft medlemskap i en skytteförening i minst 6 månader, samt tränat skytte vid minst 12 tillfällen.
  • Du skall uppfylla fordringarna för pistolskyttemärke i guld.
  • Du skall inneha pistolskyttekortet ”Grönt kort”.
  • Du skall ha behov av vapen, vilket din förening intygar till Polismyndigheten.
  • Du skall vara lämplig att inneha vapen och utöva skytte, vilket polisen bl.a. prövar mot brottsregistret. 
Ovanstående gäller för din första licens som skall vara för ett vapen i grupp C, d.v.s kaliber .22. Efter ytterligare 6 månader kan föreningen intyga behov för grövre vapen.