INFORMATION OM COVID-19

Vi ber våra gäster att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

• Avvakta i minst 14 dagar med att boka tid om du varit på resor i riskområden.

• Undvik att besöka oss om du uppvisar även mildare sjukdomssymtom såsom förkylning, hosta, feber, ont i halsen.

Vi vill försäkra er om att våra gäster och personal är vår högsta prioritet. Vi gör, precis som alltid, vårt yttersta för att erbjuda en säker och ren plats att vistas i.

Vi har öppet som vanligt och vill att ni skall känna er trygga med att vi gör allt i vår makt för att minska risken för smittspridning och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder.

The Targets åtgärder för att minska risken för smittspridning:

   • Inga besökare förutom personal och bokade skyttar får vistas i lokalerna. 

   • Vi halverar antalet skjutplatser på banan till 9st mot normalt 18st. Detta medför att skyttarna har en meter emellan andra skyttar. Vi maximerar ventilationen i skjuthallen till 23 luftomsättningar per timma. Nya filter har också installerats i hela anläggningen.

   • Utöver vanliga städrutiner fokuserar vi extra mycket på att rengöra och desinfektera ytor som ofta vidrörs, som till exempel dörrhandtag, vapen mm.

   • Vi uppmuntrar personalen till att sköta handhygienen mer noggrant än vanligt.

   • Vi har ökat tillgången till handrengöring för våra kunder samt rengör regelbundet skyddsutrustning som används på skjutbanan i form av hörselskydd och skyddsglasögon. Tillgång finns också till engångshandskar i vinyl.

Vi följer noggrant utvecklingen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar våra åtgärder därefter.

 

Björn Nyberg

VD

Bjorn@thetarget.se