Integritetspolicy.

The Target behandlar och lagrar persondata vid ansökan om medlemskap , bokning av prova-på upplevelser samt besök i våra verksamhetslokaler. 

The Target är ett varumärke som ägs och förvaltas av Target Skjutbanor AB, hädanefter kallat "Bolaget". Varuärket omfattar bolagets verksamhet samt föreningen Västberga Pistolskytteklubb. Företaget spar persondata vid bokning av upplevelsepaket samt medlemsansökningar och i videoform vid besök på plats via kameraövervakningssystemet. §1 Vid bokning av upplevelsepaket
Personuppgifter bestående av namn och personnummer sparas i samband med bokning av upplevelsepaket , s.k. prova-på skyttepaket.
Uppgifterna lagras säkert i en åtkomstskyddad molnmiljö och sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagens krav på underlag då det är en affärstransaktion. Uppgifterna kan på begäran komma att lämnas ut till Polismyndigheten i samband med t.ex. förundersökning.


§2 Vid medlemsansökan
Personuppgifter bestående av namn, adress, personnummer, epostadress och telefonnummer sparas i samband med ansökan om medlemskap i klubben med syfta att bedriva ett medlemsregister. Uppgifterna sparas i en åtkomstskyddad molnmiljö. Notera att ansökan om medlemskap görs till föreningen Västberga Pistolskytteklubb, som i sin tur innehar avtal med bolaget om hantering av data. Uppgifterna sparas sålänge medlem är aktiv i föreningen, samt 12månader efter eventuell uteslutning.


§3 Vid besök i The Targets lokaler
Bolaget bedriver kameraövervakning med inspelning utan ljud och lagrar materialet i upp till 90dagar av brottsförebyggande och brottsutredande skäl. Materialet kan komma att på begäran lämnas ut till Polismyndigheten i samband med t.ex. förundersökning.
Vid incheckning spars bild på legitimation samt ansikte på varje deltagare. Denna information sparas i 12månader och raderas automatiskt löpande.